Babestu Arabako euskarazko kazetaritza.
Alea.eus webguneak inoiz baino bisita gehiago izan du martxoan zehar

Erredakzioa 2020 api 08 Araba

Erabiltzaile kopurua eta ikusitako edukien zenbatekoak igoera izugarria izan dute martxoan zehar; 32.000 erabiltzaile baino gehiago izan dira webgunean, eta ikusitako edukiak 58.000tik gora.