Babestu Arabako euskarazko kazetaritza.
Alea.eus webguneak inoiz baino bisita gehiago izan du martxoan zehar

Araba

Erabiltzaile kopurua eta ikusitako edukien zenbatekoak igoera izugarria izan dute martxoan zehar; 32.000 erabiltzaile baino gehiago izan dira webgunean, eta ikusitako edukiak 58.000tik gora.