Arabako euskarazko hedabide bakarra da ALEA. Lurraldeko gaurkotasunaren berri ematen du, euskarri desberdinen bitartez.

  • ALEA aldizkaria harpidedunek jasotzen dute astero (harpidetu hemen). Horrez gain, BERRIA egunkariak ostiralero banatzen du kazetarekin batera. Askotariko gaiak lantzen ditu ALEA aldizkariak, hala nola gizartea, kultura eta kirola. Ostiralero, erreportajeak, elkarrizketak, iritzi-artikuluak eta agenda bezalako atalak eskaintzen ditu. Eremuari dagokionez, Araba osoko gaurkotasuna lantzen du.
  • Alea.eus albiste atariak Arabako gaurkotasunaren berri ematen du formatu ezberdinetan: albisteak, agenda hitzorduak, bideoak, argazki galeriak, audioak...
  • Sare sozialak: FacebookTwitter eta Instagramen sareetan zehar, eguneko edozein momentutan zabaltzen dira ALEAn sortutako edukiak.
  • eta guzti horietaz gain, bestelako proiektu eta egitasmo ezberdin asko ere sustatu eta antolatzen ditu euskal kultura hedatzeko asmoz.
Zer helburu eta ideia ditu ALEAk?

Arabaren berri euskaraz eman nahi du ALEAk, bi ideia oinarri:

  • Euskara: euskaldunek euskaraz bizitzeko duten eskubidea babestu nahi du ALEAk. Bide horretan, konbentzituta dago ez dela posible euskaraz bizitzea euskarazko komunikabiderik gabe, kontuan hartuta, gainera, komunikazioak bizitzan hartzen duen esparru handia.
  • Kalitatezko kazetaritza: gizarte gero eta demokratikoagoa eraikitzeko, funtsezkoa da gizarte informatu bat, eta, horretarako, ezinbestekoa da kazetaritza. Komunikabide bezala, bere funtzio sozialarekin konprometituta dago ALEA, eta honako irizpideak jarraituta bete nahi du: gertutasuna, pluraltasuna eta kalitatea.
Nork sustatzen du ALEA?

Arabako euskaltzaleen bultzadaz sortu zen ALEA. Zehazki, Gasteizko GEU elkarteak sortu zuen 2015ean, BERRIA egunkaria eta Goiena komunikazio taldeen eskutik. Gaur egun, hiru eragile horiek osatzen dute komunikabidearen zuzendaritza.

Zuzendaritzaz gain, ALEAk bere komunitatearen babesa jasotzen du egunerokoan. Bertan, komunikazioan, euskalgintzan, elkartegintzan edo beste edozein eremutan ari diren nahi beste pertsonek parte har dezakete, proiektua egunez egun hobetzen jarraitzeko. Gaur egun dozenaka kolaboratzaile ari dira ALEAn parte hartzen, borondatez: batzuk, iritzi-artikuluak idazten; beste batzuk, gai ezberdinei buruzko kolaborazioak egiten (nutrizioa, teknologia, zinema, antzerkia, musika... Horrez gain, ALEAri beste modu askotan bere denbora eta dirua eskaintzen dioten herritar asko daude. Horiek guztiak dira proiektuaren sostengu nagusia.

Zuk ere ALEAren komunitateko kide izan nahi baduzu, idatzi honako helbidera: erredakzioa@alea.eus

Nola finantzatzen da ALEA?

ALEA proiektuak gaur egun hiru finantziazio iturri nagusi ditu. ALEAkideak dira proiektuaren oinarria eta beraiek gabe ezinezkoa litzateke aurrera egitea. Bestetik iragarle eta babesleek egiten dituzte erosketa eta ekarpenak dira autofinantziazioaren bigarren hanka nagusia. Eta hirugarrenez, ALEAk euskararen sustapen eta normalizazioan egiten duen lana finantzatzeko, administrazio publiko ezberdinetatik lehiaketa bidezko diru-laguntzak jasotzen ditu.

Gainera, kazetaritza lanaren osagarri eta bestelako diru-sarrerak lortzeko asmoz, hirugarrenentzako zerbitzu ezberdinak ere eskaintzen ditu ALEAk: bideogintza zerbitzua, komunikazio eta diseinua, itzulpengintza...

Edozein zerbitzuri buruzko informaziorik nahi baduzu idatzi publizitatea@alea.eus helbidera.