Zure gutuna bidali dezakezu erredakzioa@alea.eus helbidera, eta paperean zein webgunean argitaratuko dugu. Gutunarekin batera, bidali zure izen-abizenak eta NAN zenbakia. ALEAk eskubidea izango du, beharren arabera, gutuna moldatu edo egokitzeko.