6. Araban da, bai, baina...

Porran parte hartzeko epea bukatu da.

6. Araban da, bai, baina...

6. Araban da, bai, baina...

Zer izen du irudiko dorreak?