4. Araban da, bai, baina...

Porran parte hartzeko epea bukatu da.

4. Araban da, bai, baina...

4. Araban da, bai, baina...

Zer herritan dago irudiko iturria?