Buletinean izena eman

Jaso albisteak zure posta elektronikoan:

Zure posta elektronikoan azken albisteak jaso nahi al dituzu?

Eman izena eta astero albiste nabarmenen berri emango dizugu. Gainera, ostegunero euskararen agenda bidaliko dizugu Araban ospatzen diren ekitaldien informazioa eskainiz.

Buletina jaso nahi baldin baduzu, zure helbidea adieraztea besterik ez duzu buletinak jasotzen hasteko.

E-maila: