Itzain 2016-04-07 00:10

Euskaldunen ehunekoari dagokionez, Aramaiok jarraitzen du izaten ehuneko handiena, % 90 inguru baita elebiduna. Distantzia nabarmenera iparraldeko beste udalerri batzuk daude...

Erantzuna | Zenbat euskaldun gara Araban?